วิดีโอ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี **ยินดีต้อนรับทุกท่าน**

-
Article Index
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ทุกหน้า

 

คณะผู้บริหาร

นายประสงค์  อุบลวัตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

                                                           

นายอานุ  มิ่งมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางจารุณี  พรมดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


นายทำนอง เสือพาดกร

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ