เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี **ยินดีต้อนรับทุกท่าน**

                                                                                                     -

โครงการศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

doccument

โครงการศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 

โครงการศึกษาดูงาน

การปูกผักไฮโดรโปนิกส์ และ ธุรกิจร้านสเต๊กบ้านสวนแอนด์คอฟฟี่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
16 ก.ย. 2560