เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

 

 

ที่ 

ชื่อสถานประกอบการ 

สาขาวิชา 

ชั้น 

จำนวน 

หมายเหตุ 

1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรทรัพย์ พาเลท

ช่างยนต์

ปวช.3

1

2

อู่ประวิทย์การช่าง

ช่างยนต์

ปวช.3

1

3

บริษัท พี.เอ.เอ็ม. บอดี้เซอร์วิส

ช่างยนต์

ปวช.3

3

4

อู่ แก้มรถยกอะไหล่ยนต์

ช่างยนต์

ปวช.3

1

5

อู่ พี.ที.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส

ช่างยนต์

ปวช.3

1

6

บริษัท น่ำเฮงโลจิสติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ช่างยนต์

ปวช.3

2

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

1

7

ร้านสหายการช่าง

ช่างยนต์

ปวช.3

2

8

อู่ ช่างรัช

ช่างยนต์

ปวช.3

3

9

บริษัท ผาภูเพชร จำกัด

ช่างยนต์

ปวช.3

1

10

อู่ รุ่งเรืองแทรคเตอร์

ช่างยนต์

ปวช.3

2

11

ร้านอินเตอร์ออโต้ไทร์

ช่างยนต์

ปวช.3

1

12

บริษัท โตโยต้าสระบุรี จำกัด สาขาพระพุทธบาท

ช่างยนต์

ปวช.3

1

13

บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด สขาพระพุทธบาท

ช่างยนต์

ปวช.3

2

14

บริษัท ลพบุรีมอเตอร์ จำกัด สาขาพระพุทธบาท

ช่างยนต์

ปวช.3

1

15

บริษัท เรน (2015) จำกัด

ช่างกลโรงงาน

ปวช.3

1

16

โรงกลึงศศิวิมล มุราชัย

ช่างกลโรงงาน

ปวช.3

3

17

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ช่างกลโรงงาน

ปวช.3

3

18

บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด สาขาพระพุทธบาท

ช่างกลโรงงาน

ปวช.3

2

19

บริษัท แมชชีน ออโต้ พาร์ท จำกัด

ช่างกลโรงงาน

ปวช.3

2

20

บริษัท ศิลาชัยเจริญ จำกัด

ช่างกลโรงงาน

ปวช.3

1

21

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพระพุทธบาท

ไฟฟ้ากำลัง

ปวช.3

4

การบัญชี

ปวช.3

1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

2

22

บริษัท บี.เอส. คอมโพเน็นส์ กรุ๊ป จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง

ปวช.3

1

23

ร้านพันธมิตรเครื่องเย็น

ไฟฟ้ากำลัง

ปวช.3

1

24

ร้านกู๊ดจ๊อบ

ไฟฟ้ากำลัง

ปวช.3

1

25

บริษัท ไพโร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง

ปวช.3

2

26

บริษัท อ.ศิริค้าวัสดุ 1997 จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง

ปวช.3

2

27

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนงบุญมาบริการ

ไฟฟ้ากำลัง

ปวช.3

4

28

บริษัท โชคดี ไอที แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง

ปวช.3

1

อิเล็กทรอนิกส์

ปวช.3

3

29

บริษัท แอดไวซ์ เทคโนโลยี ซัคเซส จำกัด

อิเล็กทรอนิกส์

ปวช.3

1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

1

30

องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน

การบัญชี

ปวช.3

1

31

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาพระพุทธบาท

การบัญชี

ปวช.3

2

32

บริษัท สานนท์ จำกัด

การบัญชี

ปวช.3

1

33

สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม

การบัญชี

ปวช.3

1

34

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพงษ์มอเตอร์

การบัญชี

ปวช.3

3

35

บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด

การบัญชี

ปวช.3

1

36

สำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

การบัญชี

ปวช.3

1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

6

37

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (พระพุทธบาท)

การบัญชี

ปวช.3

2

38

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาแก่งคอย

การบัญชี

ปวช.3

1

39

อู่ ส.พุคำจาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

1

40

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

1

41

บริษัท พี.พี.เอ็ม. ฟาร์ม จำกัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

2

42

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.3

1

รวม

83รายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2561


ระดับชั้น  ปวช.


ที่ 

ชื่อสถานประกอบการ 

สาขาวิชา 

ชั้น 

จำนวน 

หมายเหตุ 

1 

บริษัท วัชรธุรกิจ เซ็นเตอร์ จำกัด  

สาขาพระพุทธบาท

ช่างยนต์ 

ปวช.3 

3

2 

บริษัท น่ำเฮงสตีล จำกัด 

ช่างยนต์ 

ปวช.3 

4

3 

อู่สมควรการช่าง 

ช่างยนต์ 

ปวช.3 

3

4 

อู่พรเจริญยนต์ 

ช่างยนต์ 

ปวช.3 

2

5 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เค.เครน เซอร์วิส 

ช่างยนต์ 

ปวช.3 

2

6 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สว่างการยาง

ช่างยนต์ 

ปวช.3 

1

7 

อู่รุ่งเรืองแทรคเตอร์

ช่างยนต์ 

ปวช.3 

3

8 

อู่ ส.เจริญชัยเซอร์วิส

ช่างยนต์ 

ปวช.3 

1

9 

อู่ยงยุทธอะไหล่ยนต์

ช่างยนต์ 

ปวช.3 

1

10

บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

3

11

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

1

12

บริษัท แมชชีน ออโต้ พาร์ท จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

1

13

บริษัท โรงโม่หินศิริพัฒนา จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

3

14

บริษัท แปซิฟิก เมล็ดพันธุ์ จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

1

15

บริษัท สยามเทคนิค คอนกรีต จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

4

ทวิศึกษา

ปวช.2

2

16

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาเมทัลเวิร์ค

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

1

17

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

3

ไฟฟ้ากำลัง

ปวช.3 

1

18

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จรัญญาโลหะกิจ

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

1

19

บริษัท ที.ที.บี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

3

20

บริษัท เอ็น.วาย.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

1

21

บริษัท เธียร์วิทย์การช่าง จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

1

22

บริษัท เอส.พี.ที.2016 จำกัด

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

1

23

โรงสีเอี่ยมเฮงลั้ง

ช่างกลโรงงาน 

ปวช.3 

1

24

บริษัท ศิลาเจริญกิจ 1995 จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวช.3 

1

25

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.เอ็น อิเล็กทริคไฟ

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวช.3 

3

26

ร้านพันธมิตรเครื่องเย็น

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวช.3 

2

27

ร้านพี.พี.แอร์

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวช.3 

1

28

บริษัท อี.เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวช.3 

1

29

บริษัท ประเสริฐอัลไลด์ จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวช.3 

1

30

บริษัท ไทย ซีสเทค เคียววา จำกัด

อิเล็กทรอนิกส์ 

ปวช.3 

2

31 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ไพศาล รวมช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ 

ปวช.3 

1

32

สถานตรวจสภาพรถ พี.เอ็น ตรวจสภาพ 

การบัญชี 

ปวช.3 

1

33

บริษัท สานนท์ จำกัด

การบัญชี 

ปวช.3 

1

34

บริษัท ผาภูเพชร จำกัด

การบัญชี 

ปวช.3 

1

35

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติพงษ์มอเตอร์

การบัญชี 

ปวช.3 

2

36

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง

การบัญชี 

ปวช.3 

1

37

องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน

การบัญชี 

ปวช.3 

2

38

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพระพุทธบาท

การบัญชี 

ปวช.3 

1

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

39

บริษัท เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด สาขาตลาดแดง

การบัญชี 

ปวช.3 

1

40

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญนวกิจยานยนต์

การบัญชี 

ปวช.3 

2

41

ที่ทำการไปรษณีย์พุแค

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

1

42

สำนักงานเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

3

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

43

สำนักงานสาธารณสุข อำเภอพระพุทธบาท

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

2

44

สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

2

45

บริษัท ดูคอมมัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จำกัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

1

46

ร้าน It Shop

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

1

47

ที่ทำการไปรษณีย์พระพุทธบาท

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

1

48

สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

1

49

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

1

50

สำนักงานเทศบาลเมืองสระบุรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

1

51

บริษัท ต้นแบบวิศวกรรม จำกัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

3

52

สำนักงานพระพุทธศาสนา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวช.3 

1

53

บริษัท แอดไวซ์ เทคโนโลยี ซัคเซส จำกัด

ทวิศึกษา

ปวช.2 

1

54

สำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

55

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก

ทวิศึกษา

ปวช.2 

1

56

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

57

ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

58

บริษัท เบอร์ลี่ ไดน่าพลาส จำกัด

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

59

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสเตชั่น จำกัด (มหาชน)

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

60

ร้านเซี้ยงออโต้

ทวิศึกษา

ปวช.2 

1

61

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บ้านหมอการช่าง

ทวิศึกษา

ปวช.2 

1

62

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยนต์มอเตอร์ 1999

ทวิศึกษา

ปวช.2 

1

63

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

ทวิศึกษา

ปวช.2 

3

64

สำนักงานเทศบาลตำบลธารเกษม

ทวิศึกษา

ปวช.2 

3

65

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

66

สำนักงานเกษตร อำเภอบ้านหมอ

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

67

บริษัท กู๊ดมีเดีย จำกัด

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

68

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านหมอ

ทวิศึกษา

ปวช.2 

2

69

สถานตรวจสภาพรถ บีอาร์เซอร์วิส

ทวิศึกษา

ปวช.2 

1

70

บริษัท ช้างยอดเครน จำกัด

ทวิศึกษา

ปวช.2 

1

71

สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน

ทวิศึกษา

ปวช.2 

1

72

ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท

ทวิศึกษา

ปวช.2 

1

73

บริษัท คากิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทวิศึกษา

ปวช.2 

3

74

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด

ทวิศึกษา

ปวช.2 

3

รวม

133

 

 

รายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2561

 

ระดับชั้น  ปวส.


ที่ 

ชื่อสถานประกอบการ 

สาขาวิชา 

ชั้น 

จำนวน 

หมายเหตุ 

1 

บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวส.2 

1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.2

1

2

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.จี เซอร์วิส

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวส.2 

1

3 

โรงโม่หินอุดมศิลา 

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวส.2 

2

4

บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวส.2 

2

5

บริษัท เลิร์นนิ่ง ทูลคิท จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวส.2 

3

6

บริษัท คากิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวส.2 

6

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวส.2 

3

7

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวส.2 

2

8

บริษัท ดูคอมมัน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จำกัด

ไฟฟ้ากำลัง 

ปวส.2 

1

อิเล็กทรอนิกส์ 

ปวส.2 

1

9

บริษัท ดับเบิล ฟลาวเวอร์ริ่ง คาเมลเลีย จำกัด 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ปวส.2 

1

10

บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด

อิเล็กทรอนิกส์ 

ปวส.2 

1

11

โรงพยาบาลพระพุทธบาท 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ปวส.2 

1

12

บริษัท พี.พี.พี เอ็นเนอยี่โปร จำกัด 

อิเล็กทรอนิกส์ 

ปวส.2 

1

13

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 

การบัญชี 

ปวส.2 

1

14

สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท 

การบัญชี 

ปวส.2 

2

15

บริษัท โรงโม่หินเขาใหญ่ จำกัด

การบัญชี 

ปวส.2 

1

16

ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท 

การบัญชี 

ปวส.2 

2

17

สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน

การบัญชี 

ปวส.2 

3

18

บริษัท เทียมเอียะ จำกัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส.2 

1

19

บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส.2 

1

20

ธนาคารออมสิน สาขาพระพุทธบาท

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส.2 

2

21

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญนวกิจยานยนต์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส.2 

1

22 

บริษัท ห้าดาวเคมีภัณฑ์ จำกัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส.2 

3

23

บริษัท น่ำเฮงสตีล จำกัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส.2 

1

24

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส.2 

1

25

อู่ ส.พุคำจาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส.2 

1

26

ร้านโชคดีพลาซ่า

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปวส.2 

1

รวม

48

รวมทั้งสิ้น

181 

รายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/2561


ระดับชั้น  ปวช.


ที่ 

ชื่อสถานประกอบการ 

สาขาวิชา 

ชั้น 

จำนวน 

หมายเหตุ 

1

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด

เชื่อมโลหะ

ปวช.2

3

2

บริษัท เอ็น.วาย.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เชื่อมโลหะ

ปวช.2

1

3

บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์)

การตลาด

ปวช.2

4

4

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด มหาชน

การตลาด

ปวช.2

2

5

บริษัท วี.ที. กรุ๊ป จำกัด

การตลาด

ปวช.2

1

6

ร้านขนมเปี๊ยะบ้านแม่มด

การตลาด

ปวช.2

2

7

ธนาคารกรุงไทย สาขาแก่งคอย

การตลาด

ปวช.2

1

8

ร้านอเมซอน สาขาพระพุทธบาท

การตลาด

ปวช.2

1

9

บริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด

การตลาด

ปวช.2

1

10

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาแก่งคอย 2

การตลาด

ปวช.2

2

ปวช.3

1

11

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด ชาบูชิสาขาโลตัสสระบุรี

การตลาด

ปวช.2

1

12

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาพุแค

การตลาด

ปวช.2

3

ปวช.3

1

13

บริษัท เทียมเอียะ จำกัด

การตลาด

ปวช.2

1

14

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

การตลาด

ปวช.2

1

ปวช.3

2

15

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาแก่งคอย 1

การตลาด

ปวช.3

3

16

บริษัท เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด สาขาบ้านยาง

การตลาด

ปวช.3

1

17

บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด

การตลาด

ปวช.3

1

18

บริษัท อู่ ส.พุคำจาน จำกัด

การตลาด

ปวช.3

1

19

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด สาขาโรบินสันลพบุรี

การตลาด

ปวช.3

4

20

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด สาขาบิ๊กซีลพบุรี 1

การตลาด

ปวช.3

2

21

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด สาขาบิ๊กซีลพบุรี 2

การตลาด

ปวช.3

1

22

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด สาขาโรบินสันสระบุรี

การตลาด

ปวช.3

1

23

ภูแสงทองรีสอร์ท

การตลาด

ปวช.3

1

24

บริษัท ที.เค.อาร์. ไนน์ จำกัด

การตลาด

ปวช.3

1

รวม

44

 

รายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1/2561


ระดับชั้น  ปวส.


ที่ 

ชื่อสถานประกอบการ 

สาขาวิชา 

ชั้น 

จำนวน 

หมายเหตุ 

1

บริษัท ดูคอมมัน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.2

1

2

อู่ช่างต้อม แอร์รถยนต์

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.2

2

3

สถานตรวจสภาพรถ เซี้ยงออโต้

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.2

2

4

อู่ช่างต่อลพบุรี

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.2

1

5

บริษัท อีซูซุสงวนไทย จำกัด

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.2

2

6

ร้านสกายเวย์

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.2

1

7

บริษัท พี.วี.เอ็กซ์โพลซีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.2

1

8

บริษัท พานุชล จำกัด

เทคนิคโลหะ

ปวส.2

2

9

บริษัท เฉินตง จำกัด

เทคนิคโลหะ

ปวส.2

2

10

บริษัท ดับเบิล ฟลาวเวอร์ริ่ง คาเมลเลีย จำกัด

เทคนิคโลหะ

ปวส.2

2

11

บริษัท เลิร์นนิ่ง ทูลคิท จำกัด

เทคนิคโลหะ

ปวส.2

3

12

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด

เทคนิคโลหะ

ปวส.2

6

13

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด สาขาทวีกิจคอมเพล็กซ์สระบุรี

การตลาด

ปวส.2

1

14

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด สาขาโรบินสันสระบุรี

การตลาด

ปวส.2

2

15

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด สาขาโลตัสสระบุรี

การตลาด

ปวส.2

1

16

ร้านสวนไทรทอง

การตลาด

ปวส.2

2

17

ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพโอท็อปพุแค

การตลาด

ปวส.2

1

18

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด มหาชน

การตลาด

ปวส.2

1

19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพระพุทธบาท

การตลาด

ปวส.2

1

รวม

34

รวมทั้งสิ้น

78

 

 

รายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2/2561


ระดับชั้น  ปวช.


ที่ 

ชื่อสถานประกอบการ 

สาขาวิชา 

ชั้น 

จำนวน 

หมายเหตุ 

1

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด

เชื่อมโลหะ

ปวช.2

3

ปวช.3

5

2

บริษัท เอ็น.วาย.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์                ซัพพลาย จำกัด

เชื่อมโลหะ

ปวช.2

1

3

บริษัท เรืองสรรค์เอ็นจิเนีย จำกัด

เชื่อมโลหะ

ปวช.3

1

4

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินคิเคท จำกัด มหาชน สาขาโรบินสันสระบุรี

การตลาด

ปวช.2

4

5

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินคิเคท จำกัด มหาชน

การตลาด

ปวช.2

2

6

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินคิเคท จำกัด มหาชน สาขาโรบินสันลพบุรี

การตลาด

ปวช.2

2

7

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาปทุมธานี-ไพน์เฮิร์ส

การตลาด

ปวช.2

2

8

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญนวกิจยานยนต์ สาขาพระพุทธบาท

การตลาด

ปวช.2

3

9

บริษัท ศิลาเลิศจิต จำกัด

การตลาด

ปวช.2

1

10

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

การตลาด

ปวช.2

5

11

บริษัท เทียมเอียะ จำกัด

การตลาด

ปวช.2

1

12

บริษัท เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด สาขาแก่งคอย

การตลาด

ปวช.2

1

13

บริษัท ที.เค.อาร์. ไนน์ จำกัด

การตลาด

ปวช.2

2

รวม

33

 

 

รายชื่อสถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาออกทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2/2561

 

ระดับชั้น  ปวส.


ที่ 

ชื่อสถานประกอบการ 

สาขาวิชา 

ชั้น 

จำนวน 

หมายเหตุ 

1

บริษัท น่ำเฮงสตีล จำกัด

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.1

3

2

ร้านต้อมแอร์

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.1

2

3

บริษัท โตโยต้า สระบุรี จำกัด                        สาขาพระพุทธบาท

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.1

2

4

อู่ช่างต่อลพบุรี

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.1

2

5

อู่ ส.เจริญชัยเซอร์วิส

เทคนิคเครื่องกล

ปวส.1

1

6

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด

เทคนิคโลหะ

ปวส.1

4

7

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

การตลาด

ปวส.1

1

8

บริษัท เม้งเจริญวัสดุก่อสร้าง จำกัด

การตลาด

ปวส.1

1

9

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินคิเคท จำกัด มหาชน สาขาโลตัสสระบุรี

การตลาด

ปวส.1

1

10

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินคิเคท จำกัด มหาชน สาขาโรบินสันลพบุรี

การตลาด

ปวส.1

2

11

บริษัท น่ำเฮงสตีล จำกัด

การตลาด

ปวส.1

1

12

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด สาขาพุแค

การตลาด

ปวส.1

1

13

บริษัท คากิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

คอมพิวเตอร์

ปวส.1

2

14

บริษัท ต้นแบบวิศวกรรม จำกัด

คอมพิวเตอร์

ปวส.1

2

รวม

25

รวมทั้งสิ้น

58

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */