เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ลักษณะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

gradeวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีมีความประสงค์ ประชาวิจารณ์(ร่าง) ลักษณะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดดังนี้ Downloadหากมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โทร 036-266561

นาย ชะโลม  เหมือนบุญ หัวหน้างานฝ่ายพัสดุ 

โทร 081-8261978
หรือทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน