เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี **รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 / ปวส.1**ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา

-3ประชาสัมพันธ์ จากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (Covid-19) วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้ขยายการเปิดรับสมัครและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 / ปวส.1 ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2563 ติดต่อได้ที่วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

***เอกสารประกอบการสมัคร***

1.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือใบ ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เพจ : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
เพจ : วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
เบอร์โทรวิทยาลัย : 0-3626-6561
เว็บไซต์ : www.sic.ac.th
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ : 065-961-5398

112 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120