เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี **รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 / ปวส.1**ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563

รับสมัครเรียนศึกษาวิชาทหาร(รด.) ปวช.1 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

---112122

รับสมัครเรียนศึกษาวิชาทหาร(รด.) ปวช.1  Download

 

************************** *******************

รายละเอียดเพิ่มเติม
************************** ******************
หลักฐานการสมัคร
*รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ม.3 เดิมหรือม.4ก็ได้)
*สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดาและมารดา
*สำเนาหลักฐานการศึกษา ปพ.1(วุฒิ ม.3)
************************** ******************
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 5 กรกฎาคม 2563
นศท.ชาย
1.ดันพื้น 22 ครั้ง ภายใน 2 นาที
2.ลุกนั่ง 34 ครั้ง ภายใน 2 นาที
3.วิ่ง 800 เมตร ภายใน 3 นาที 15 วินาที

นศท.หญิง
1.ดันพื้น 15 ครั้ง ภายใน 2 นาที
2.ลุกนั่ง 22 ครั้ง ภายใน 2 นาที
3.วิ่ง 800 เมตร ภายใน 4 นาที
************************** *******************
สอบถามเพิ่มเติม
086-651-0059
อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ เสมอเหมือน
(ผู้ดูแลรายวิชานักศึกษาวิช าทหาร)