เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี **ยินดีต้อนรับทุกท่าน**

                                                                                                     -

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รับการตรวจประเมินเอกสาร ตามตัวบ่งชี้ของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 

 

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รับการตรวจประเมินเอกสาร ตามตัวบ่งชี้ของงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยคณะกรรมการประเมิน นำโดย นายเฉลิมชนม์ เวทสรากุล (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์) เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะกรรมการผู้ประเมิน ในการนี้ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

 

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก ! เพจ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี