เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 4
2 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการรับลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2-3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 1
3 นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เป็นประธานในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 1
4 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี แจ้งกำหนดการ การลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2,3 และ ปวส. 2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 1
5 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี แจ้งกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 2
6 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2567 15
7 ายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มอบหมายนายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับลงทะเบียน รายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมทรงธรรม 10
8 นายพนมไพร ช่วงจั่น ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมทรงธรรม 16
9 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี แจ้งกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมทรงธรรม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 14
10 ศธ. เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนใช้บริการล้างแอร์ ในกิจกรรมอาชีวะคลายร้อนทั่วไทย ร่วมใจล้างแอร์ ฟรี เริ่มลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.67) เป็นต้นไป 6
11 กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส #วันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ https://www.moe.go.th/วันฉัตรมงคล-6 8
12 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นำโดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา เปิดให้ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพสระบรี ร่วมส่งตัวอย่างอาหารให้คณะกรรมการดำเนินงานได้พิจารณาคุณภาพอาหาร 13
13 การประชุมคณะกรรมการตรวจทานตารางสอน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนและให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 15
14 E-bidding ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ เรียนรู้ระบบยานยนต์พร้อมจำลองสถานการณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า 22
15 นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบุรี มอบหมายนายชะโลม เหมือนบุญ หัวหน้างานพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุ เข้าร่วมอบรมโครงการการยกระดับคุณภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานจัดซื้อวัสดุภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 16
16 ทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอขอบคุณเทศบาลเมืองพระพุทธบาทที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในสถานศึกษา ทั้งบริเวณอาคารเรียน ห้องน้ำ อาคารอำนวยการ และจุดเสี่ยงที่เป็นแหล่งของยุงลาย 16
17 นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 15
18 ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 19
19 “แอพพลิเคชั่น “OVEC Phonebook” สมุดโทรศัพท์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการติดต่อสื่อสารหน่วยงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสมาร์ทโฟน ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร“ 21
20 นักเรียน ปวช.3 และ นักศึกษา ปวส.2 ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถมาติดต่อรับรูปถ่ายในพิธีมอบประกาศนียบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 12
21 เลือกสาขาที่ใช่ เรียนสาขาที่ชอบ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 11
22 ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาอาสา อศจ.สระบุรี 5
23 งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ เปิดทำการจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน - วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ในเวลา 08.30 น. - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สหการวิทยาลัย 14
24 สงกรานต์ 2567 #วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้สุขสำราญใจ เบิกบานถ้วนหน้า สมปรารถนาในทุกสิ่ง 8
25 นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มอบหมายงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix It Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 ดำเนินโครงการโดยวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี 6
26 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 11
27 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 12
28 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิทยาลัย ได้แก่ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย พระวิษณุกรรม และศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย 7
29 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจถึงบ้าน 14
30 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 9 อำเภอพระพุทธบาท ที่ได้มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้กับคระครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อาศัยอยู่ในบ้านพักในสถานศึกษา 13
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
/* */