เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วก.สระบุรี News ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2565 -
2 เวรหน้าประตู เช้าวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
3 การประชุมคณะกรรมการบ้านพักข้าราชการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมทานตะวัน -
4 ขอเชิญชมขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทาน -
5 เวรหน้าประตู เช้าวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนจัดกิจกรรม โครงการตามแผนกิจกรรมหลักขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
7 เวรหน้าประตู วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
8 ประชุมนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนจัดกิจกรรม โครงการตามแผนกิจกรรมหลักขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
9 กิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียง ณ ศาลาประชาคม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี -
10 การประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานพิธีอัญเชิญรางวัลพระทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี (ปีการศึกษา 2556, 2560, 2564) ณ ห้องประชุมทานตะวัน -
11 การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนจัดกิจกรรม โครงการตามแผนกิจกรรมหลักขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ณ ห้องประชุมทานตะวัน -
12 ตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการตลาด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 -
13 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญรางวัลพระทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2556, 2560, 2564 ฝ่ายพิธีการ -
14 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) -
15 รประชุมครูที่ปรึกษาแผนธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน -
16 ๒๕ พฤศจิกายน "วันวชิราวุธ" -
17 ตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 1
18 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 1
19 พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สนามโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1
20 วก.สระบุรี News ประจำวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2565 1
21 นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน และพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา -
22 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 13
23 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 1
24 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรมและประเภทพาณิชยกรรม ในระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
25 การอบรมทักษะวิชาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ณ วัดถ้ำกระบอก -
26 ตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 5
27 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับบริหารงานภายในวิทยาลัยฯ 4
28 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองโดนวิทยา -
29 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะวิชาชีพ การเขียนโปรแกรมควบคุม โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC 4
30 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะวิชาชีพ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 4
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */