เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ต้อนรับด้วยหัวใจ.. สู่ครอบครัววิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดี กับ นายณรงค์ องศากิจบริบูรณ์ เนื่องในโอกาสย้ายและดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุ -
2 การประชุมคณะกรรมการตรวจทานตารางสอน ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 -
3 ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
4 วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน -
5 28 กันยายน 2566 Happy Birthday "นายชะโลม เหมือนบุญ" -
6 ๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day -
7 คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล เนื่องในโอกาสย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม จังหวัดกระบี่ -
8 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) และรับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา 1
9 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีมุ่งส่งเสริม สนับสนุนให้ ข้าราชการครูได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement หรือ PA) -
10 การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement หรือ PA) โดยวันนี้พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู และคุณครูพิเศษสอน ได้รับการประเมิน -
11 การประชุมหารือประเด็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ห้องเรียนอาชีพ) และการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนต้นสังกัด -
12 อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี -
13 ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการนำเข้าข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) -
14 ทยาลัยการอาชีพสระบุรีจัดโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังการฝึกงาน/ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ 1
15 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอขอบพระคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโอกาสมอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ -
16 วันมหิดล วันที่ ๒๔ กันยายน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก -
17 สวัสดี เช้าวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 -
18 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา ระดับภาคกลาง และภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสถานศึกษา -
19 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกลุ่มสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดและสถานศึกษาภาคกลาง 2
20 สวัสดี เช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 -
21 วันที่ 21 กันยายน 2566 -
22 สวัสดี เช้าวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 -
23 วันที่ 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ -
24 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการจัดสอบปลายภาค วันที่ 20 กันยายน 2566 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 -
25 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการจัดสอบปลายภาค วันที่ 20 กันยายน 2566 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 -
26 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบนอกระบบเพื่อสะสมผลลัพธ์การเรียนรู้ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เทียบโอนประสบการณ์ และระบบการศึกษาทางไกล -
27 การประเมินสื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 -
28 สวัสดี เช้าวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 -
29 19 กันยายน 2566 Happy Birthday "นางศุภิสรา จันทร์เรือง" 1
30 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการจัดสอบปลายภาค วันที่ 19 กันยายน 2566 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 -
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */