เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป***

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา (ปวช.๒ , ๓ และ ปวส.๒) และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ -
2 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดี กับ นายสุระสิทธิ์ แสงคร้าม ครูชำนาญการ -
3 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้ดำเนินโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ -
4 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2
5 นายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และนายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันแรกของการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1
6 การเปิดเรียนรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 -
7 วันวิสาขบูชา 2565 -
8 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1
9 ๑๓ พฤษภามคม ๒๕๖๕ วันพืชมงคล 6
10 ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ปวช.๓ และนักศึกษา ปวส.๒ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 3
11 ประชาสัมพันธ์ โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ -
12 บรรยากาศการลงทะเบียนของนักเรียน ปวช.๒ และ ปวช.๓ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
13 นายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาการตลาด ต้อนรับคุณครูปิยะพร บุญทน และคุณครูสรวีย์ ธรรมสารวิญญู 1
14 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอขอบคุณเทศบาลเมืองพระพุทธบาทที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 3
15 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพระพุทธบาท ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าตัดกระแสไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ และเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัดกิ่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ 1
16 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 1
17 ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ที่ออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางปฏิบัติการออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ เพื่อประกอบการปฐมนิเเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ 5
18 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินโครงการกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -
19 กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2565 5
20 คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ยินดีต้อนรับ คุณครูปิยะพร บุญทน ตำแหน่งครูผู้ช่วย -
21 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATKเพื่อเตรียมความเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ -
22 วก.สระบุรี NEWS วารสารฉบับที่ ๔ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 3
23 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 2
24 ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันฉัตรมงคล -
25 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา -
26 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอขอบคุณเทศบาลเมืองพระพุทธบาทที่ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาฉีดพ่นยากำจัดยุงลายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1
27 ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 2
28 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2565 1
29 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 4
30 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 3
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


๐ บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

๐ บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา


๐ บทคัดย่อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

/* */