เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
121 ประชุมพิจารณาเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบประเมินระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 2
122 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกษณี นุ่มประทุม ระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาการบัญชี และนางสาววรัชญา ภูอาภรณ์ ระดับชั้น ปวช.๑ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่ได้รับทุนการศึกษา(ทุนต่อเนื่อง) “โครงการ ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” 1
123 ๘ ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 3
124 วก.สระบุรี News ประจำวันที่ 3-9 ตุลาคม 2565 1
125 ประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 1
126 ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1
127 ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -
128 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร และวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 3
129 ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี (ภาครัฐและเอกชน) เพื่อแจ้งข้อราชการของอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี -
130 ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรวรรณ ตันสกุล ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 5
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด) 1
132 นายเริงศักดิ์ เข็มทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ในการร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 1
133 ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อรรถพล สังขวาสี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1
134 ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ -
135 เดินทางเข้ารับเกียรติบัตรและโล่รางวัลพระราชทาน -
136 วก.สระบุรี News ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2565 6
137 ยชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 5
138 ต้อนรับ นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง ในโอกาสเข้ารับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 3
139 ยินดีต้อนรับ นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง ในโอกาสเข้ารับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 3
140 ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูนัฑพงศ์ สิงห์ศร ตำแหน่งครู คศ.1 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู คศ.1 ณ วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 4
141 ขอแสดงความยินดีกับนายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี -
142 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 5
143 วันธงชาติไทย -
144 สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 5
145 เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบปีการศึกษา 2564) ระดับชาติ -
146 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานรักษาความปลอดภัย) ครั้งที่ ๒ 1
147 โครงการก่อสร้างหอพระพุทธรูปแห่งใหม่ ของวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 2
148 เกษียณราชการ ๒๕๖๕ นายบุญรุ่ง ชะเอมทอง -
149 แสดงความยินดีกับนางสาวจิราพร ดวงสุวรรณ์ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับพิจารณาทุนการศึกษา "โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี" ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ -
150 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้มีวินัยดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */