เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
181 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่วรรณา เครือแตง (มารดาของคุณครูธีรญา แจ่มสาคร) 2
182 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 5
183 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1
184 ท่าน สส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของที่ระลึกให้กับคณะครู นักเรียน นักศึกษาที่ได้ดำเนินกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) แบบถาว -
185 ท่าน สส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษาที่ได้ดำเนินกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) แบบถาวร ในวันที่ ๖-๗ สิงหา 1
186 อบรม"โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานบริการพ่นสีรถจักรยานยนต์ด้วยสีสเปรย์" -
187 มอบเงินรางวัลให้กับแผนกวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการจัดบอร์ดให้ความรู้ในหัวข้อ "ไข้เลือดออกนำโดยยุงลาย" ด้วยวัสดุเหลือใช้ -
188 อบรม"โครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ครั้งที่ 3 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานบริการพ่นสีรถจักรยานยนต์ด้วยสีสเปรย์" ระหว่าง วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 -
189 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพักภายในวิทยาลัยฯ และนักเรียน โครงการ ”อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ร่วมกับครูที่ดูแล ปลูกผักไว้รับประทานในพื้นที่ว่างของวิทยาลัยฯ -
190 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา -
191 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) แบบถาวร ในวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หมู่ ๙ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 2
192 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 5
193 กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 6
194 พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 4
195 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนธุรกิจ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2565 2
196 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 2
197 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อน้อย วงษ์ละคร (บิดาของคุณครูปาฏลี วงษ์ละคร) 6
198 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมต้อนคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 2
199 บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด เข้าให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 2
200 รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการบางนา 5
201 แสดงความยินดีและยินดีต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 2
202 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 6
203 ​เชิญ​ชวน​ท่าน​พุทธ​ศาสนิกชน​ ร่วมกัน​บำเพ็ญกุศล ทำบุญ ตักบาตร​ ใน​ช่วง​วันอาสาฬหบูชาและ​เข้าพรรษา​ ประจำปี​ พุทธศักราช​ ๒๕​๖​๕ 3
204 ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานประจำปี 2565 3
205 ทำบุญถวายเทียนพรรษาและเครื่องจตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพุทธนิคม 3
206 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ณ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม อำเภอพระพุทธบาท 2
207 รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK (Antigen test kit) เพื่อเฝ้าระวังและสร้างสถานศึกษาปลอดภัย ตามมาตรการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ 2
208 คณะครูและตัวแทนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ร่วมพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน 1
209 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ยินดีต้อนรับ นางสาวพิมพิกา กุลไทย และนางสาวธิราพร คงสุข ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการบัญชี ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5
210 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี . ว่าด้วยหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี พ.ศ.๒๕๖๕ และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ "อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" 7
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */