เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
211 ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 2
212 เชิญชวนลงนามถวายพระพร ออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 5
213 ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มสำหรับวัยรุ่น ผ่าน Line Official Teen Club 3
214 โครงการรำลึกคุณสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ -
215 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 1
216 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมนปพร ปานเพ็ชร์ พนักงานราชการ (ครู) แผนกวิชาการตลาด เนื่องในโอกาสสอบแข่งขันได้รับการบรรจุ 3
217 โครงการรำลึกคุณสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 7
218 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ 1
219 กิจกรรมขยายเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ในเขตอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1
220 การตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) แบบถาวร ระดับภาค ภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -
221 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี กับ โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) 1
222 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 3
223 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษนุกรรม [พิธีไหว้ครูช่าง] -
224 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2
225 กำหนดการการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 1
226 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รับการติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2
227 การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา -
228 การสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 3
229 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2
230 วก.สระบุรี NEWS วารสารฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 2
231 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2
232 เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี -
233 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี -
234 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ -
235 การมอบชุดสื่อการเรียนการสอน เครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ -
236 กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่ โลก 2
237 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา (ปวช.๒ , ๓ และ ปวส.๒) และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2
238 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดี กับ นายสุระสิทธิ์ แสงคร้าม ครูชำนาญการ 4
239 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้ดำเนินโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ -
240 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 4
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */