เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
271 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา 2
272 วันจักรี 4
273 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 2
274 ๕ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี -
275 วก.สระบุรี NEWS วารสารฉบับที่ ๓ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 2
276 ๒ เมษายน ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3
277 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันมหาเจษฎาบดินทร์ 1
278 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายสุระสิทธิ์ แสงคร้าม ครู คศ.2 ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ผู้ได้รับการคัดเลือก ขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา 12
279 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเอนก คงสมทอง ตำแหน่งครู คศ.3 หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งครู ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 24
280 นายวสันต์ แสงนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มอบหมายให้ นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ซึ่งได้ดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง 7
281 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลธารเกษม 4
282 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 5
283 โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it– จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลธารเกษม 12
284 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 8
285 ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ ระบบ ศธ.๐๒ ออนไลน์ 4
286 โครงการสร้างความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ 1
287 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ 1
288 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ 4
289 กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 7
290 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมหอพักนักเรียนและพูดคุยกับนักเรียนที่อยู่หอพักของวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เพื่อติดตามโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” 9
291 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 4
292 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก ระดับเขต 3
293 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง ประกาศรายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อน และรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 5
294 VTR วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 8
295 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และระดับชั้น ปวส.๒ ทุกแผนกวิชา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 1
296 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร ในการประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื 4
297 สอศ. ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกแห่งในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ระเบิดศึก Honda Eco Mileage Challenge ปีที่ 24 2
298 ทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 10
299 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา - ระดับ ปวช. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2565 5
300 ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ วันมาฆบูชา 7
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */