เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะวิชาชีพ งานกลึงชิ้นงาน 27
32 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะวิชาชีพ งานวัดละเอียด 13
33 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะวิชาชีพ ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CAD CAM 3
34 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะวิชาชีพ มาตรวิทยามิติ 3
35 ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะวิชาชีพ การนำเสนอขายสินค้า The Marketing Challenge -
36 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รองชนะเลิศ อันดับ 2ทักษะพื้นฐาน การประกวดการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ (English Demonstration Contest) -
37 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะพื้นฐาน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง -
38 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะวิชาชีพ งานจักรยานยนต์ -
39 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะวิชาชีพ งานยานยนต์ดีเซล 1
40 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ได้รับรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทักษะวิชาชีพ งานยานยนต์แก๊สโซลีน 3
41 การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ครั้งที่ 2/2565 -
42 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) 2
43 การประชุมงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมทานตะวัน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
44 วก.สระบุรี News ประจำวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2565 -
45 นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง -
46 การประชุมพิจาณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน และเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน -
47 การประชุมพนักงานรักษาความปลอดภัย และงานพัสดุ -
48 ตรวจการแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 -
49 แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนจากโรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ณ ห้องประชุมทรงธรรม วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 11
50 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี -
51 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 1
52 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี -
53 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี -
54 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 5
55 นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน และพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา 18
56 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 15
57 วก.สระบุรี News สัปดาห์นี้ ประจำวันที่ 7 - 13 พฤศจิกายน 2565 4
58 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 11
59 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 3
60 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ บูรณาการในรายวิชางานบำรุงรักษารถยนต์ ฝึกการตรวจสอบ เช็คสภาพเบื้องต้น ดูแล ล้างรถ 8
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */