เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
61 เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 4
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานรักษาความปลอดภัย) -
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานรักษาความปลอดภัย) -
64 การประชุมการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -
65 ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 3
66 งค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 -
67 วันลอยกระทง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ -
68 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และครูที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2565 -
69 ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 -
70 วก.สระบุรี News ประจำวันที่ 31 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2565 5
71 VTR วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 4
72 นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 2
73 การประชุมเตรียมความพร้มประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 10
74 การประชุมเพื่อปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงานภายในวิทยาลัยฯ ร่วมกับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายวิชาการ 25
75 วก.สระบุรี News ประจำวันที่ 24-30 ตุลาคม 2565 1
76 โครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) กระทรวงอุตสาหกรรม 29
77 พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 36
78 ประกาศวรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน ๒ อัตรา -
79 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ -
80 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง การวัดผลและประเมินผลวิชาโครงงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ -
81 บริษัท วัชรธุรกิจเซ็นเตอร์ จำกัด จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ภายใต้โครงการ "หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม" -
82 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี นำนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลการประกวดเขียนแผนธุรกิจอันดับ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าศึกษาดูงานยังสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านแอดไวซ์ (Advice) สาขาอำเภอพระพุทธบาท -
83 การประชุมชี้แจงแนวทางในการวัดผลและประเมินผล แก่ครูวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
84 างสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี พร้อมด้วยคณะครูและลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ ลานพิกุล (วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร) -
85 เข้าพบและมอบของที่ระลึกให้กับนายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี -
86 การประชุมคณะกรรมการโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 2
87 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี -
88 การประชุมเพื่อปรึกษาข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงานภายใน ร่วมกับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ -
89 เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท -
90 วันปิยมหาราช -
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */