เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
871 กระทรวงศึกษาธิการรวมใจต้านภัยหนาว 493
872 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ M@xlearn 862
873 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการทำดี มีอาชีพ ระยะที่ 1 ปี 2552 697
874 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 693
875 งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2552 1043
876 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ 1749
877 พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ รุ่นที่ 7 700
878 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (RMS 2007) 790
879 ร่วมงานสัมมนา IT วิชาการ 2009 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 754
880 อบรมบูรณาการแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ 633
881 อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle 494
882 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน/โครงการ 919
883 สรุปผลการดำเนินงาน 549
884 พิธีปิดโครงการต้นกล้าอาชีพ รุ่นที่ 4 หลักสูตร การประกอบอาชีพด้านอาหาร 607
885 กิจกรรม "9 ในดวงใจ" ในวันมหามงคลวันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 501
886 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดกิจกรรมวันพระเข้าวัดและวันเสาร์ปฏิบัติธรรม 653
887 แผนกคอมพิวเตอร์ อบรมการซ่อมบำรุงและซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ 672
888 จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทน อาชีวศึกษาสระบุรี 549
889 คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 621
890 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม ระยะที่ 2 557
891 เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 578
892 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2552 ระดับภาค 1269
893 ผลการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลหนองแก 673
894 ร่วมงานกิจกรรมวันครู ประจำปี 2552 718
895 การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 2 664
896 การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 3 845
897 การฝึกอบรม การผลิตสื่อออนไลท์ ด้วย Moodle รุ่นที่ 4 853
898 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงาน 991
899 (ร่าง) ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 3998
900 แข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2551 1619
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */