เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
91 วก.สระบุรี News สัปดาห์นี้ ประจำวันที่ 17-23 ตุลาคม 2565 4
92 ต้อนรับและพูดคุยในการขอใช้สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพสระบุ -
93 ารประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
94 การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย การจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยกรรมการผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน -
95 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี -
96 นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี รายงานตัวกับนายอำเภอพระพุทธบาท ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท นายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
97 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการงานสวัสดิการร้านค้าและผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
98 มอบโล่เชิดชูเกียรติ ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบปีการศึกษา 2564) ระดับชาติ 4 ดาว 2
99 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 3
100 ประชุมคณะกรรมการ และนักเรียน นักศึกษาหอพักวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี -
101 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการบริหารและขับเคลื่อนงานภายในวิทยาลัยฯ 1
102 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการประเมินสมรรถนะส่วนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 6
103 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 -
104 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 -
105 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพระพุทธบาท ให้ความอนุเคราะห์บุคลากร แก้ไขระบบไฟฟ้า ภายในวิทยาลัยฯ -
106 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 -
107 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ -
108 อาชีวะจิตอาสาโดยวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม -
109 กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมดอกเข้าพรรษา เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 1
110 วก.สระบุรี News ประจำวันที่ 10-16 ตุลาคม 2565 1
111 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด) 1
112 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จัดกิจกรรมวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 3
113 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๑-๒) -
114 นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี พร้อมด้วยนายทำนอง เสือพาดกร และนายสุระสิทธิ์ แสงคร้าม รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี 1
115 มอบถุงยังชีพให้กับนายพีรพัฒน์ ขาวโชติ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาช่างยนต์ ที่ประสบภัยน้ำท่วม 1
116 การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑-๓) 1
117 ประชุมพิจารณากลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 1
118 วันออกพรรษา​ วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2
119 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ดำเนินการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด) 2
120 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานภายในวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 2
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */