เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

สาขาวิชา

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ช่างยนต์ 10181
2 ช่างกลโรงงาน 9093
3 ช่างเชื่อมโลหะ 8642
4 ช่างไฟฟ้ากำลัง 7712
5 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6396
6 เมคคาทรอนิกส์ 678
7 ช่างก่อสร้าง 6297
8 การบัญชี 8141
9 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 11220
10 การตลาด 5465
11 อาหารและโภชนาการ 1033
12 สามัญสัมพันธ์ 6522
 

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */