เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจ

business_center_startupผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

image_gallary_64

ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

business_center_21-09-64การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การเขียนแผนธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

business_center_11-08-64ประกาศผลการคัดเลือกแผนธุรกิจ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การเขียนแผนธุรกิจ”
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การเขียนแผนธุรกิจ”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

business_center_02-08-64โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การเขียนแผนธุรกิจ”ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Application Google Meet

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "การเขียนแผนธุรกิจ" ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

business_center_23-07-64


ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์
"การเขียนแผนธุรกิจ" ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔
เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ Application Google Meet)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจ

business_center_10-09-63


ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

image_gallary.63ภาพกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม...

การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ โรงเรือนเห็ดนางฟ้าภูฐาน นับหนึ่ง ฟาร์ม จังหวัดลพบุรี และตลาดบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

business_center_31-08-63.png


การศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรือนเห็ดนางฟ้าภูฐาน นับหนึ่ง ฟาร์ม จังหวัดลพบุรี
และตลาดบ้านระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม...

More Articles...

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */