เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ***

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบใบสอนแทน
6078
2   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
11141
3   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
5023
4   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
2003
5   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1936
6   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
2061
7   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
2254
8   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
8065
9   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1929
10   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
4243
11   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3501
12   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2564
/* */