เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี **ยินดีต้อนรับทุกท่าน**

                                                                                                     -

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2781
2   Link   แบบใบสอนแทน
5900
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10963
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4829
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1831
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1752
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1896
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
2065
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
5234
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7835
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4539
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1725
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1910
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1543
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
4060
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3314
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2443
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
1276