เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี **รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 / ปวส.1**ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2761
2   Link   แบบใบสอนแทน
5868
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10937
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4807
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1806
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1732
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1871
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
2040
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
5214
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7815
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4519
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1712
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1894
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1520
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
4037
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3297
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2416
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
1263