หน้าแรก แบบฟอร์มต่าง ๆ

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

 

prasong

นายประสงค์  อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

แบบฟอร์ม งานวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบการเขียนแผนรายวิชาออกฝึกงาน
2748
2   Link   แบบใบสอนแทน
5858
3   Link   แบบบันทึกหลังสอน [ปรับปรุงล่าสุด]
10926
4   Link   แผนการจัดการเรียนรู้
4794
5   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบปะหน้า
1794
6   Link   ใบเบิกค่าสอน งบหน้าใบเบิก
1721
7   Link   ใบเบิกค่าสอน ใบเบิก [ปรับปรุงล่าสุด]
1860
8   Link   ขออนุญาตถ่ายเอกสาร
2030
9   Link   แบบติดตามการขาดเรียน
5203
10   Link   แฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio
7803
11   Link   แบบฟอร์มตารางสอน
4508
12   Link   แบบ ใบปะหน้าข้อสอบ และ หัวข้อสอบ
1701
13   Link   แบบสรุปการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1882
14   Link   รายชื่อผู้ขอรับการประเมินความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา (ปวช.,ปวส.)
1510
15   Link   เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน
4028
16   Link   รายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัยแผ่นเดียว
3286
17   Link   แบบประเมินนิเทศการสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
2406
18   Link   แบบสำรวจรายชื่อสื่อในการจัดการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดียของสถานศึกษา
1254