เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา
1068
2   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2559 ทุกสาขาวิชา
5486
3   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2560 ทุกสาขาวิชา
2855
4   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2561 ทุกสาขาวิชา
21
5   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2562 ทุกสาขาวิชา
20
6   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2563 ทุกสาขาวิชา
32
7   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2564 ทุกสาขาวิชา
31
8   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2565 ทุกสาขาวิชา
63

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */