เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

แผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา
1159
2   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2559 ทุกสาขาวิชา
5576
3   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2560 ทุกสาขาวิชา
2976
4   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2561 ทุกสาขาวิชา
115
5   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2562 ทุกสาขาวิชา
122
6   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2563 ทุกสาขาวิชา
111
7   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2564 ทุกสาขาวิชา
133
8   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2565 ทุกสาขาวิชา
165
9   Link   แผนการเรียน ระดับ ปวช. และ ปวส. ปี 2566 ทุกสาขาวิชา
76
/* */