เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ***

เอกสารประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แบบฟอร์ม เอกสาร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
7
2   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
9
3   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
9
4   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
6
5   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
976
6   Link   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วก.สระบุรี ปี 2561
1247
7   Link   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับครั้งที่ 2
1235
/* */