เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ***

เอกสารประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แบบฟอร์ม เอกสาร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
815
2   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2559
737
3   Link   แบบฟอร์มใช้เก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน/แผนก/บุคคล 2559
737
4   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
815
5   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2558
739
6   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2557
1403
7   Link   แบบฟอร์ม SAR บุคคล วก สระบุรี
1331
8   Link   แบบเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1907
9   Link   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วก.สระบุรี ปี 2555
1093
10   Link   มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
1073
/* */