เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี **ยินดีต้อนรับทุกท่าน**

                                                                                                     -

เอกสารประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แบบฟอร์ม เอกสาร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
612
2   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2559
560
3   Link   แบบฟอร์มใช้เก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายใน/แผนก/บุคคล 2559
562
4   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
634
5   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2558
574
6   Link   คำสั่งประกัน วก.สระบุรี 2557
1216
7   Link   แบบฟอร์ม SAR บุคคล วก สระบุรี
1136
8   Link   แบบเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1728
9   Link   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วก.สระบุรี ปี 2555
903
10   Link   มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555
853