เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

เอกสารประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แบบฟอร์ม เอกสาร งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2565
90
2   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
122
3   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
186
4   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
185
5   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
150
6   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
145
7   Link   รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
1203
8   Link   เอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564
134
9   Link   หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ด้านอาชีวศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๔)
127
10   Link   ผลการประเมินประกันคุณภาพภายนอก
174
11   Link   คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วก.สระบุรี ปี 2561
1522
12   Link   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปรับครั้งที่ 2
1487
/* */