เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี *** เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ ***

เอกสารเผยแพร่ ครูพนมไพร ช่วงจั่น

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-2116
2015
2   Link   เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104-2116
2871
3   Link   ใบความรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา
2576
4   Link   แบบฝึกหัด สำหรับนักเรียน นักศึกษา
1933
5   Link   ใบงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา
1999
6   Link   คู่มือโครงสร้างไอซีที่ใช้ในการทดลอง
1600
/* */