หน้าแรก หน่วยงาน สอศ.

เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

 

prasong

นายประสงค์  อุบลวัตร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

หน่วยงาน สอศ.
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
982
2   Link   สำนักอำนวยการ
1007
3   Link   สำนักความร่วมมือ
1095
4   Link   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
1443
5   Link   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
1328
6   Link   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
1131
7   Link   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
1180
8   Link   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
1197
9   Link   หน่วยตรวจสอบภายใน
1232
10   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1229
11   Link   ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1044