เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี **รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 / ปวส.1**ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563

หน่วยงาน สอศ.

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
993
2   Link   สำนักอำนวยการ
1020
3   Link   สำนักความร่วมมือ
1106
4   Link   สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
1459
5   Link   สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
1354
6   Link   สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
1143
7   Link   สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
1193
8   Link   สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
1233
9   Link   หน่วยตรวจสอบภายใน
1254
10   Link   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1241
11   Link   ศูนย์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1057