เผยแพร่ผลงานครูผู้สอน

เว็บไซต์น่าสนใจ

ผู้เข้าชมทั้งหมด

ข่าวสารงานการเงิน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
1210
2   Link   ประจำเดือน มีนาคม 2554
1112
3   Link   ประจำเดือน เมษายน 2554
1167
4   Link   ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
1119
5   Link   ประจำเดือน มิถุนายน 2554
1150
6   Link   ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
1332
7   Link   ประจำเดือน สิงหาคม 2554
1203
8   Link   ประจำเดือน กันยายน 2554
1189
9   Link   ประจำเดือน ตุลาคม 2554
1296
10   Link   ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
1238

เอกสารเผยแพร่

 

news1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นายทำนอง เสือพาดกร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

บทคัดย่อ รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดย นางจารุณี พรมดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

 

บทคัดย่อ การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โดย นายนิติพงศ์  ไกรยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยฐานะชำนาญการ

 

 


 

/* */